pravosudje srbija
advokati vip klub

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudovi u BeograduVrhovni kasacioni sud
Apelacioni sud
Upravni sud
Privredni apelacioni sud

ul. Nemanjina br. 9

Prvi osnovni sud
Drugi osnovni sud
Treći osnovni sud

Viši sud

Sudska uprava Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Istražna i prvostepena krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Drugostepeno krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Zemljišno-knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Maloletničko odeljenje Višeg suda u Beogradu

Služba medjunarodne pravne pomoci u krivičnim stvarima Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Izdavanje uverenja (uverenje da se protiv gradjana ne vodi krivični postupak)

Palata pravde

ul. Savska br. 17

Viši prekršajni sud

Prekršajni sud

Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu
Drugostepeno gradjansko odeljenje Višeg suda u Beogradu
Služba overe

ul. Timočka br. 15

Izvršno gradjansko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Odeljenje radnih sporova Prvog osnovnog suda

Specijalizovana veća za sporove Prvog osnovnog suda u Beogradu

Vanparnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Ostavinsko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Služba overe

ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 16

Prvostepeno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Medjunarodna pravna pomoc u gradjanskim stvarima

Služba overe

Služba overe i nadovere isprava za upotrebu u inostranstvu (Haški apostil)

ul. Ustanička br. 14

Privredni sud

ul. Masarikova br. 2

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu

Veće za ratne zločine

Specijalni sud
ul. Ustanička br. 29

Prekršajni sud (odeljenje Prekršajnog suda u Beogradu)

Grocka,
ul. Bulevar Oslobodjenja br. 22

Barajevo, (odeljenje Prekršajnog suda u Beogradu)

ul. Svetosavska br. 2

Mladenovac, (Prekršajni sud u Mladenovcu)

ul. Kralja Petra br. 173

Obrenovac, (Prekršajni sud u Obrenovcu)

ul. Vuka Karadžića br. 74

Sopot, (odeljenje Prekršajnog suda u Mladenovcu)

ul. Kosmajska br. 3

Ustavni sud

ul. Nemanjina br. 26

 

Naslovna  |  Istorijat  |  Korisni linkovi  |  Kontakt  | 
Copyright © 2011 www.pravosudje-srbija.rs
Namena sajta www.pravosudje-srbija.rs jeste da svojim korisnicima pruzi informacije o pravosudju, kao sto su: sudovi, sudovi srbija, tuzilastva, tuzilastva srbija, advokati, advokatske kancelarije.