pravosudje srbija
advokati vip klub

 

 

 

 

 

 

Sudovi u BeograduDrugi osnovni sud u Beogradu

Adresa: Savska 17a, 11000 Beograd
V.F. predsednika suda: Ljiljana Brkić
Telefon: 011/360-1422
Faks: 011/66-59-295


Прикажи Savska 17 на већој мапи

 

Sudska jedinica u Lazarevcu
Adresa
: Karađorđeva 19,11550 Lazarevac 
Telefon: 011/ 8123-167, 011/ 8123-277 
Faks: 011/8123-277


Прикажи Karađorđeva 19 на већој мапи

 

Sudska jedinica u Mladenovcu 
Adresa
: Kralja Aleksandra Obrenovića 76, 11400 Mladenovac 
Telefon: 011/8231-144 
Faks: 011/ 8231-144

 

Sudska jedinica u Obrenovcu 
Adresa
: Aleksandra Ace Simovića 9a, 11500 Obrenovac 
Telefon: 011/ 8727-627, 8727-628, 8727-079 
Faks: 011/8720-174


Прикажи Aleksandra Ace Simovića 9a на већој мапи

Sudska jedinica u Sopotu
Adresa
: Kosmajski Trg b.b.,11450 Sopot 
Telefon: 011/8251-354 
Faks: 011/ 8251-197
Prijem pismena i overa isprava vrši se u sedištu i u sudskim jedinicama, a overa ugovora za promet nepokretnosti samo za područje nadležnosti Drugog osnovnog suda u Beogradu.
Uverenja da lice nije pod istragom i da protiv lica nije pokrenut krivični postupak izdaju se u sedištu suda na trećem spratu (šalter 301), i u sudskim jedinicama. Uverenja se dobijaju ODMAH nakon podnošenja zahteva.
Predsednik suda prima stranke u sedištu utorkom od 10:00 do 13:00 uz prethodno zakazivanje.
Radno vreme suda je od 7:30 do 15:30.
Šalter prijema i overe radi od 8:00 do 15:00.
Pisarnice rade sa strankama u vremenu od 10:00 do 14:00.
Radno vreme šaltera za izdavanje uverenja je od 8:00 do 15:00.

Osnovni sudovi su prvostepeni sudovi opšte nadležnosti. Osnovni sudovi postupaju u predmetima odnosno nadležni su za teritoriju grada, jedne ili više opština. Na područjima osnovnih sudova, u pojedinim opštinama, postupa se u sudskim jedinicama, preko kojih građani ostvaruju svoja prava u postupcima, za koje su nadležni osnovni sudovi koji pokrivaju teritoriju te opštine.

Osnovni sud u prvom stepenu, između ostalog, sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana ili kazna zatvora do 10 godina i 10 godina; u građanskopravnim sporovima, u stambenim sporovima, o pravima i obavezama iz radnog odnosa, vodi izvršne i vanparnične postupke za koje je nadležan, pruža pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć i vrši druge poslove određene zakonom.

Naslovna  |  Istorijat  |  Korisni linkovi  |  Kontakt  | 
Copyright © 2011 www.pravosudje-srbija.rs
Namena sajta www.pravosudje-srbija.rs jeste da svojim korisnicima pruzi informacije o pravosudju, kao sto su: sudovi, sudovi srbija, tuzilastva, tuzilastva srbija, advokati, advokatske kancelarije.