pravosudje srbija
advokati vip klub

 

 

 

 

 

 

Sudovi u BeograduPrvi osnovni sud u Beogradu

V.F.predsednika suda: Tanja Šobot
Prvi osnovni sud u Beogradu smešten je u tri zgrade na sledećim lokacijama:

 

Adresa: Savska br. 17-a
Telefon: 
011/360-1400
Fax: 011/2659-167
Prijem stranaka ( zemljisne knjige ) : utorak od 10 do 12
Prijem stranaka ( krivica ) : sreda od 10 do 12


Прикажи Savska 17 на већој мапи

 

Adresa: Ustanička br. 14
Telefon: 011/3083-654
Faks: 011/2451-120
Prijem stranaka : obavestenje po zakazivanju
Prijem stranaka: po zakazivanju


Прикажи Ustanička 14 на већој мапи

 

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Beograd
Telefon: 011/2018-200
Fax: 011/3191-599
Prijem stranaka : obavestenje po zakazivanju
E-mailprviosnovnisud.bgd@prvi.os.sud.rs 
Web sajthttp://www.prvi.os.sud.rs/


Прикажи Bulevar Mihajla Pupina 16 на већој мапи

Osnovni sudovi su prvostepeni sudovi opšte nadležnosti. Osnovni sudovi postupaju u predmetima odnosno nadležni su za teritoriju grada, jedne ili više opština. Na područjima osnovnih sudova, u pojedinim opštinama, postupa se u sudskim jedinicama, preko kojih građani ostvaruju svoja prava u postupcima, za koje su nadležni osnovni sudovi koji pokrivaju teritoriju te opštine.

Osnovni sud u prvom stepenu, između ostalog, sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana ili kazna zatvora do 10 godina i 10 godina; u građanskopravnim sporovima, u stambenim sporovima, o pravima i obavezama iz radnog odnosa, vodi izvršne i vanparnične postupke za koje je nadležan, pruža pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć i vrši druge poslove određene zakonom.

Naslovna  |  Istorijat  |  Korisni linkovi  |  Kontakt  | 
Copyright © 2011 www.pravosudje-srbija.rs
Namena sajta www.pravosudje-srbija.rs jeste da svojim korisnicima pruzi informacije o pravosudju, kao sto su: sudovi, sudovi srbija, tuzilastva, tuzilastva srbija, advokati, advokatske kancelarije.